Prosimy o dokonanie ewaluacji wystąpień.
  Skala oceny: 1 (bardzo niezadowolona/y) - 10 (bardzo zadowolony/a)

  2. Miłość a separacja w diadzie rodzicielskiej, parze i diadzie terapeutycznej- Irena Namysłowska, Magdalena Namysłowska
  12345678910

  3. Zależność jako forma nieprzetworzonego doświadczenia – wewnętrzne warunki problematycznej zależności – Maria Fijewska
  12345678910

  4. Rogersowskie warunki miłości – przyjmowanie i wzajemność w relacji terapeutycznej – Krzysztof Jedliński, Krzysztof Parusiński
  12345678910

  5. Rozpoznanie i wyodrębnienie w procesie terapeutycznym – nowa podmiotowość jako forma łagodnej separacji – Piotr Fijewski
  12345678910

  6. Relacja i autonomia w procesie rozwoju- Grażyna Supel-Szczerbic
  12345678910

  7. Zależność, a odrębność nastolatka w relacji terapeutycznej – Violetta Zając, Marek Marosek
  12345678910

  8. Czy mądrość SOWY może uratować Prosiaczka ? A oże Kłapouchego?? Problemy separacyjne młodych dorosłych na podstawie doświadczeń w pracy ze studentami zgłaszającymi się do Studenckiego Ośrodka Wsparcia i Adaptacji Uniwersytetu Jagiellońskiego (SOWA) – Lucyna Bogacz – Jonas, Jagna Kazienko, Aleksandra Michalska, Magdalena Pająk, Katarzyna Podgórska
  12345678910

  9. Tworzenie bliskości w psychoterapii grupowej– Katarzyna Moczulska i Robert Szostek
  12345678910

  10. Relacja lekarza psychiatry i terapeuty, i jej znaczenie dla pacjenta. O współpracy oczami teamu.- Julia Kozerska , Łukasz Szostakiewicz
  12345678910

  11. Trauma na tle przywiązania: terapeutyczny proces rekonsolidacji pamięci w skomplikowanych przypadkach – Michał Jasiński
  12345678910

  12. Kiedy syn mówi, że jest córką. Jak wspierać opiekunów dzieci i nastolatków określających się jako transpłciowe.- Marta Dora
  12345678910

  13. Komunikacja w związku, a regulacja emocji i niekorzystne doświadczenia z dzieciństwa – związki osób LGB- Róża Koprowicz
  12345678910

  14. Ontologicznie i psychoterapeutycznie o uczuciach w procesie kształtowania tożsamości człowieka. – Stanisław Oziemski
  12345678910

  15. W pułapce zależności – Zofia Adamowicz
  12345678910

  16. Miłość w psychoterapii- Danuta Sobańska
  12345678910

  17. Grupa Balinta – – grupowy trening wspomagający pomagającego Jolanta Jocz
  12345678910

  18. Narcyzm, miłość i separacja – o agresji i niezdolności do przeżywania żałoby – Anna Król – Kuczkowska
  12345678910

  19. Od przywiązania do separacji – przypadek kliniczny – Krystyna Sosnowska
  12345678910

  20. Fatalne zauroczenie czyli o fuzji ego z swoim ideałem – Cezary Żechowski
  12345678910

  21. Miłość niejedno ma imię. Wpływ stylu przywiązania na wybór partnera i styl funkcjonowania pary – komplementarnie, czy symetrycznie?– Wiesława Hartman-Momatiuk, Iwona Jara
  12345678910

  22. Zawiązanie, rozwinięcie, zakończenie – z perspektywy procesu superwizyjnego – Anna Tanalska-Dulęba, Marek Marosek
  12345678910

  23. O mężczyznach, nie tylko dla mężczyzn – współczesny mężczyzna, jego tożsamość, relacje i dylematy- Paweł Pilich, Tomasz Jarmuż
  12345678910

  24. Pomiędzy lękiem przed separacją a lękiem przed zależnością czyli o różnych stylach matkowania – Justyna Dąbrowska
  12345678910

  25. Mądrość serca, świadomość umysłu– Jolanta Berezowska
  12345678910

  26. Choroba na śmierć – przekaz transgeneracyjny a proces separacji-indywiduacji – Bogusława Piasecka
  12345678910

  27. Ostateczna separacja. Dlaczego nie pracujemy ze starszymi pacjentami?- Katarzyna Prot-Klinger
  12345678910

  28. Pomoc psychologiczna dla seniorów – grupa wsparcia.- Dorota Maczuga
  12345678910

  29. Od izolacji w małżeństwie ku intymności po rozwodzie – studium przypadku terapii pary po rozwodzie – Marek Kuźnik
  12345678910

  30. Zapomniane zakochanie – Małgorzata Radzikowska
  12345678910

  31. Para nie do pary- bliskość, separacja w związku z partnerem z zespołem Aspergera - Maria Marquardt
  12345678910

  32. Grupowa psychoterapia małżeńska przy użyciu technik ISTDP i zespołu reflektującego- Aleksandra Małus
  12345678910

  33. Kryzys szansą na rozwój w Gdańsku – terapia par finansowana ze środków miasta- Jakub Kraska, Magdalena Pniewska, Joanna Grużewska, Dominik Walenkiewicz
  12345678910

  34. Depresja – razem czy osobno – Dorota Szykulska-Paprocka
  12345678910

  35. Wielogłos w terapii par – Katarzyna Szymańska, Lucyna Lipman, Jolanta Berezowska
  12345678910

  36. Praca psychoterapeutyczna w ujęciu psychodynamicznym z osobami z diagnozą schizofrenii – Małgorzata Jędrasik-Styła, Rafał Styła
  12345678910

  37. Grupa Balinta jako narzędzie badania relacji terapeutycznej – Joanna Pazik, Anna Rudecka
  12345678910

  38. Bliźniego swego czy siebie samego? – rozważania o wyborze obiektu w świetle współczesnej neuropsychoanalizy– Cezary Żechowski
  12345678910

  39. Wewnętrzne konfiguracje (subosobowości) w perspektywie psychoterapii doświadczeniowej – od zależności do integracji– Elżbieta Królak, Krzysztof Jedliński, Filip Ossowiecki
  12345678910

  40. Łóżko jako metafora relacji i zmiany w cyklu życia rodziny- Monika Bełdowska, Karolina Szczęsna
  12345678910

  41. Proces separacji od rodziny, a wejście w rolę matki – praca nad budowaniem autonomii w terapii rodzinnej– Ryszard Chłopek, Anna Kominek
  12345678910

  42. Proces separacji w okresie adolescencji – opisy przypadków terapii rodzin – Katarzyna Morajda, Bogusława Piasecka, Anna Bodzek
  12345678910

  43. Pacjent nastoletni – pacjent trudny?. O zależności, miłości i separacji w psychodynamicznej terapii młodzieży – Kamil Galiński
  12345678910

  44. Za blisko – Dominika Dromlewska-Żmijewska
  12345678910

  45. Znaczenie objawów pochodzących z ciała w pracy terapeutycznej opartej na relacji -Ewa Chalimoniuk,
  12345678910

  46. Psychodrama jako narzędzie katalizowania zmiany terapeutycznej. Perspektywa integracyjna. Krzysztof M. Ciepliński
  12345678910

  47. Integracja jako teraźniejszość i przyszłość psychoterapii? Znaczące koncepcje. Anna Uściłowska,
  12345678910

  48. Magdalena Budziszewska i Sofia Jonsson O miłości do środowiska naturalnego. Zmiana klimatu w gabinecie psychoterapeuty
  12345678910

  49. Bogdan de Barbaro Miłość zagrożona przez postmodernizm
  12345678910

  50. Maria Beisert Separacja. Granice wyboru
  12345678910

  51. Tomasz Szlendak Zmasowany ostrzał intymności. O makro-uwarunkowaniach budowania, bycia w i rozwiązywania par w świecie rozmazanych reguł.
  12345678910

  52. Zofia Milska Wrzosińska O zniszczeniach naprawialnych i nienaprawialnych w terapii, w parze i w życiu społecznym, czyli kiedy miłość to za mało.
  12345678910

  53. Bogusław Pawłowski „Zakazana” miłość, czyli o tabu kazirodztwa
  12345678910

  54. Co wiemy na temat zmian klimatu i ich konsekwencji? Perspektywa fizyka – Szymon Malinowski
  12345678910

  55. Psychologia zmian klimatu, czyli jak reagujemy na informacje o zagrożeniu – Adrian Wójcik
  12345678910

  56. W jaki sposób psychoterapeuta może pracować z osobami doświadczającymi lęku z powodu zmian klimatycznych?- Magdalena Budziszewska,Sofia Jonsson
  12345678910

  57. Wygasające pożądanie seksualne w relacji partnerskiej – przyczyny, skutki i rozwiązania – Łukasz Müldner-Nieckowski
  12345678910

  58. Miłość, zależność, separacja w krótkoterminowej psychodynamicznej psychoterapii grupowej. Kilka przykładów klinicznych– Łukasz Majchrzak, Zbigniew Wajda
  12345678910

  59. Trans miłości – zastosowanie hipnozy w terapii par – Lucyna Lipman, Katarzyna Szymańska
  12345678910

  60. Miłość w czasach zarazy – Ewa Bąk
  12345678910

  61. Separacja od rodziny pochodzenia i jej wpływ na proces leczenia – Renata Kałucka, Katarzyna Fenik-Gaberle
  12345678910

  62. Relacja lekarza psychiatry i terapeuty i jej znaczenie dla pacjenta. O współpracy oczami teamu – Łukasz Szostakiewicz, Julia Kozerska
  12345678910

  63. Potrzeby terapeutyczne w fazie zależności i separacji na podstawie analizy historii chorób pacjentów hospitalizowanych w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UM w Poznaniu – Agnieszka Słopień, Małgorzata Talarczyk, Karolina Wróblewska
  12345678910

  64. I kto tu rządzi? Zależność między mikrobiotą jelitową a zaburzeniami psychicznymi – Anna Romaniuk
  12345678910

  65. Porażka miłości. Między wstydem i winą – Gorgonia Wróbel-Sucharska
  12345678910

  66. Nieukojona tęsknota – między zależnością od człowieka a zależnością od substancji. Model pracy z osobami uzależnionymi w oparciu o teorie psychodynamiczne- Bożena Maciek-Haściło
  12345678910

  67. Wzorce przywiązania a zdolność do samokontroli u pacjentów borderline, uczestniczących w doświadczeniu grupowym- Justyna Kłosowska – Belda, Marta Drażyńska
  12345678910

  68. Katarzyna Prot-Klinger Miłość i separacja w operze. Wykład ilustrowany muzyką
  12345678910

  69. Paweł Holas „Tylko miłość jest siłą, co złagodzić może ból świata.” Czy jest miejsce na miłość w psychoterapii?
  12345678910

  70. Anna Król-Kuczkowska Od zależności do separacji – o istocie reparacji w procesie psychoterapeutycznym.
  12345678910

  71. Mirosława Marody Samorealizacja, niezależność i bezsens – kulturowe wyzwania współczesności
  12345678910

  72. Jacek Prusak Kościelny kompleks Edypa
  12345678910  Uwagi