TABELA OPŁAT

OPŁATY KONFERENCYJNESTUDENCI PSYCHOLOGII I MEDYCYNY
ORAZ UCZESTNICY 4-LETNIEGO KURSU
PSYCHOTERAPII AKREDYTOWANEGO
PRZEZ PTPSYCHIATRYCZNE
lub PTPSYCHOLOGICZNE
CZŁONKOWIE JEDNEJ Z TRZECH SEKCJIPOZOSTAŁE OSOBY
wpłata do 31.08.2019590 PLN780 PLN850 PLN
wpłata do 10.10.2019670 PLN820 PLN890 PLN
wpłata po 10.10.2019990 PLN990 PLN990 PLN
W przypadku rejestracji jednocześnie 3 uczestników
obowiązuje 10% zniżka !
W przypadku rejestracji jednocześnie 3 uczestników
obowiązuje 10% zniżka !
W przypadku rejestracji jednocześnie 3 uczestników
obowiązuje 10% zniżka !
W przypadku rejestracji jednocześnie 3 uczestników
obowiązuje 10% zniżka !
W przypadku rejestracji jednocześnie 3 uczestników
obowiązuje 10% zniżka !

Wpłat z dopiskiem „konferencja 2019” prosimy dokonywać na konto:

74 1240 6218 1111 0000 4618 7398

Sekcja Psychoterapii PTP
Stawki 5/7, 00-183 Warszawa

Opłaty zniżkowe przysługują członkom sekcji psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Psychiatrycznego, którzy mają opłacone składki do roku 2019 włącznie.

Członkowie Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego informację o stanie opłacenia składek mogą uzyskać u skarbnika sekcji Marii Marquardt maria.marquardt@wp.pl

Członkowie SNTR i SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego informację o stanie opłacenia składek mogą uzyskać u skarbników swoich sekcji.

WAŻNE:

Równocześnie z wpłatą opłaty konferencyjnej należy przesłać wypełniony formularz rejestracyjny ze strony konferencji  www.2019.trojkonferencja.com/formularz-rejestracyjny/

Zwrot dwóch najniższych opłat jest możliwy do 15 lipca 2019. Po tym terminie możliwe jest przekazanie zarezerwowanego opłatą miejsca innej osobie.