prof. Maria Beisert

 Prawnik, psycholog, seksuolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Jest pracownikiem naukowym w Zakładzie Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu i Kierownikiem Podyplomowego Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii działającego przy Instytucie Psychologii UAM. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i członek Europejskiego Towarzystwa Psychologii Zdrowia.

prof. Bogdan de Barbaro

Psychiatra, psychoterapeuta. Kierownik Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum. Superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Członek Editorial Advisory Board pisma „Psychiatry. Interpersonal and Biological Processes”. Były przewodniczący Sekcji Naukowej Psychoterapii oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Autor i współautor publikacji z zakresu psychoterapii, terapii schizofrenii i terapii rodzin.

prof. Mirosława Marody

Socjolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. W 1970 roku ukończyła studia socjologiczne w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktoryzowała się w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, natomiast habilitację uzyskała w 1985 roku. W 1994 roku uzyskała tytuł profesora. Pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Do jej zainteresowań naukowych wliczają się zagadnienia społeczeństwa ponowoczesnego, społeczeństwa polskiego oraz społeczna historia jednostki.

prof. Irena Namysłowska

Profesor psychiatrii, psychoterapeutka, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wieloletni kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz konsultant krajowy ministra zdrowia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Autorka wielu publikacji naukowych, w tym podręcznika „Terapia Rodzin”, redaktor akademickiego podręcznika „Psychiatria dzieci i młodzieży” oraz wielu rozdziałów w podręcznikach psychiatrii. Obecnie kieruje Warszawskim Ośrodkiem Psychoterapii i Psychiatrii.

prof. Tomasz Szlendak

Profesor zwyczajny, dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bada przemiany obyczajów, praktyki kulturalne, relacje między pokoleniami i między płciami.  Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i tygodnika „Polityka”. 
Jest przewodniczącym Rady Naukowej Biblioteki Elbląskiej i wiceprzewodniczącym Komitetu Socjologii PAN. Był członkiem członkiem Zespołu ds. Polityki Rodzinnej Prezydenta RP. Odznaczony srebrnym  medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Napisał kilkanaście książek  (w tym kryminał).

prof. Bogusław Pawłowski

Kierownik Katedry Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego. Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji (PTNCE), a od tego roku też Prezydent European Human Behaviour and Evolution Association (EHBEA). Jego szeroki dorobek naukowy to m.in. badania nad doborem płciowym i biologia atrakcyjności człowieka, w szczególności preferencje cech morfologicznych oraz biologiczne znaczenie sygnalizacji cech dymorficznych płciowo u człowieka.
Ze szczególnym zaangażowaniem popularyzuje naukę w różnych mediach. W związku z intensywnością tej aktywności, w 2009 roku został laureatem honorowej nagrody „Naukowiec przyjazny mediom” przyznanej przez Polskie Stowarzyszenie Dziennikarzy Naukowych, a w 2016 roku został laureatem konkursu „Popularyzator Nauki 2016” organizowanego przez MNiSW i PAP.  W 2016 roku ukazała się z jego współautorstwem popularno-naukowa książka „Nagi umysł. Dlaczego jesteśmy, jacy jesteśmy. Ludzka natura bez złudzeń” (Pawłowski i Ulanowski, 2016). Prof. Pawłowski jest też członkiem Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN oraz Komisji Antropologicznej PAU.