Pobierz książkę konferencji w PDF Książka konferencji – wersja interaktywna

 

Program XV TRÓJKONFERENCJI

18 – 20 października 2019

 

PIĄTEK 18.10.2019r.

Rejestracja od 11.00

Kawa,herbata 12:30-13:30

Otwarcie konferencji 13.30

Przewodniczący sekcji psychoterapii PTP i PTP

Sesja I 13.45 – 15.15

Wykłady plenarne i dyskusja

Sesję prowadzi Bogusława Piasecka

Krystyna Mierzejewska-Orzechowska Kręte ścieżki miłości – być w swoim związku i w obecnym świecie

Irena Namysłowska, Magdalena Namysłowska Miłość a separacja w diadzie rodzicielskiej, parze i diadzie terapeutycznej

15.15 – 15.45 Przerwa na kawę

PASMO A 15.45 – 17.15

1. Sympozjum   sala Barcelona

 Zależność, Miłość, Separacja w procesie terapeutycznym podejścia humanistyczno-doświadczeniowego

Zależność jako forma nieprzetworzonego doświadczenia – wewnętrzne  warunki problematycznej zależności – Maria Fijewska

Rogersowskie warunki miłości – przyjmowanie i wzajemność w relacji terapeutycznej – Krzysztof Jedliński, Krzysztof Parusiński

Rozpoznanie i wyodrębnienie w procesie terapeutycznym – nowa podmiotowość jako forma łagodnej separacji – Piotr Fijewski

Relacja i autonomia w procesie rozwoju- Grażyna Supel-Szczerbic

2. Warsztat  sala Paryż A

Zależność, a odrębność nastolatka w relacji terapeutycznej  – Violetta Zając, Marek Marosek

3. Warsztat sala Paryż B

Czy mądrość SOWY może uratować Prosiaczka ? A oże  Kłapouchego??  Problemy separacyjne młodych dorosłych  na podstawie  doświadczeń w pracy ze studentami zgłaszającymi  się do Studenckiego Ośrodka Wsparcia i Adaptacji Uniwersytetu Jagiellońskiego (SOWA) – Lucyna Bogacz – Jonas, Jagna Kazienko, Aleksandra Michalska, Magdalena Pająk, Katarzyna Podgórska

4. Warsztat sala Paryż C

Tworzenie bliskości w psychoterapii grupowej– Katarzyna Moczulska i Robert Szostek

5. Warsztat sala Londyn A

Relacja lekarza psychiatry i terapeuty, i jej znaczenie dla pacjenta. O współpracy oczami teamu.- Julia Kozerska , Łukasz Szostakiewicz

6. Warsztat sala Londyn B

Trauma na tle przywiązania: terapeutyczny proces rekonsolidacji pamięci w skomplikowanych przypadkach – Michał Jasiński

 7. Sympozjum sala Londyn C

Tożsamość, prowadząca: Róża Koprowicz

– Kiedy syn mówi, że jest córką. Jak wspierać opiekunów dzieci i nastolatków określających się jako transpłciowe.- Marta Dora

– Komunikacja w związku, a regulacja emocji i niekorzystne doświadczenia z dzieciństwa – związki osób LGB- Róża Koprowicz

– Ontologicznie i psychoterapeutycznie o uczuciach w procesie kształtowania tożsamości człowieka. – Stanisław Oziemski

8. Sympozjum sala Amsterdam

 Osoba psychoterapeuty, relacje z pacjentem, prowadząca: Danuta Sobańska

– W pułapce zależności –  Zofia Adamowicz

– Miłość w psychoterapii-  Danuta Sobańska

– Grupa Balinta – – grupowy trening wspomagający pomagającego Jolanta Jocz

17.15-17.45 Przerwa

PASMO B 17.45 – 19.15

1. Sympozjum sala Barcelona

Od miłości do separacji, od separacji do pogardy – indywidualne i społeczne mechanizmy powstawania przemocy

– Narcyzm, miłość i separacja – o agresji i niezdolności do przeżywania żałoby – Anna Król – Kuczkowska

– Od przywiązania do separacji – przypadek kliniczny – Krystyna Sosnowska

– Fatalne zauroczenie czyli o fuzji ego z swoim ideałem – Cezary Żechowski

2. Warsztat sala Paryż A

 Miłość niejedno ma imię. Wpływ stylu przywiązania na wybór partnera i styl funkcjonowania pary – komplementarnie, czy symetrycznie?– Wiesława Hartman-Momatiuk, Iwona Jara

3. Warsztat sala Paryż B

Zawiązanie, rozwinięcie, zakończenie – z perspektywy procesu superwizyjnego – Anna Tanalska-Dulęba, Marek Marosek

4. Warsztat sala Paryż C

„O mężczyznach, nie tylko dla mężczyzn” – współczesny mężczyzna, jego tożsamość, relacje i dylematy- Paweł Pilich, Tomasz Jarmuż

5. Warsztat sala Londyn A

Pomiędzy lękiem przed separacją a lękiem przed zależnością czyli o różnych stylach matkowania – Justyna Dąbrowska

6. Warsztat sala Londyn B

Mądrość serca, świadomość umysłu– Jolanta Berezowska

7. Sympozjum sala Londyn C

Przemijanie, prowadząca: Bogusława Piasecka

– „Choroba na śmierć” – przekaz transgeneracyjny a proces separacji-indywiduacji – Bogusława Piasecka

– Ostateczna separacja. Dlaczego nie pracujemy ze starszymi pacjentami?- Katarzyna Prot-Klinger

– Pomoc psychologiczna dla seniorów – grupa wsparcia.- Dorota Maczuga

8. Sympozjum sala Amsterdam

 Terapia par, prowadząca: Maria Marquardt

– Od izolacji w małżeństwie ku intymności po rozwodzie – studium przypadku terapii pary po rozwodzie – Marek Kuźnik

– Zapomniane zakochanie – Małgorzata Radzikowska

– „Para nie do pary- bliskość, separacja w związku z partnerem z zespołem Aspergera”- Maria Marquardt

– Grupowa psychoterapia małżeńska przy użyciu technik ISTDP i zespołu reflektującego- Aleksandra Małus

 

19.15  „Odseparowani – Od muzyki do słowa” Maciej Stobrawa, Wojciech Trzciński

 

SOBOTA 19.10.2019r.

PASMO C 8.30 – 10.00

  1. Sympozjum sala Barcelona

Wyprawa na Squaw Peak. Psychoterapia par w ujęciu ericksonowskim

– Kryzys szansą na rozwój w Gdańsku – terapia par finansowana ze środków miasta- Jakub Kraska, Magdalena Pniewska, Joanna Grużewska, Dominik Walenkiewicz

– Depresja – razem czy osobno – Dorota Szykulska-Paprocka

– Wielogłos w terapii par – Katarzyna Szymańska, Lucyna Lipman, Jolanta Berezowska

2. Warsztat sala Paryż A

 Praca psychoterapeutyczna w ujęciu psychodynamicznym z osobami z diagnozą schizofreniiMałgorzata Jędrasik-Styła, Rafał Styła

3. Warsztat sala Paryż B

 Grupa Balinta jako narzędzie badania relacji terapeutycznej – Joanna Pazik, Anna Rudecka

4. Warsztat sala Paryż C

 „Bliźniego swego czy siebie samego? ” – rozważania o wyborze obiektu w świetle współczesnej neuropsychoanalizy– Cezary Żechowski

5. Warsztat sala Londyn A

Wewnętrzne konfiguracje (subosobowości) w perspektywie psychoterapii doświadczeniowej – od zależności do integracji– Elżbieta Królak, Krzysztof Jedliński, Filip Ossowiecki

6. Warsztat sala Londyn B

 Łóżko jako metafora relacji i zmiany w cyklu życia rodziny- Monika Bełdowska, Karolina Szczęsna

7. Warsztat sala Londyn C

Proces separacji od rodziny, a wejście w rolę matki – praca nad budowaniem autonomii w terapii rodzinnej– Ryszard Chłopek, Anna Kominek

8. Sympozjum sala Amsterdam

Adolescencja, prowadząca: Katarzyna Morajda

– Proces separacji w okresie adolescencji – opisy przypadków terapii rodzin – Katarzyna Morajda, Bogusława Piasecka, Anna Bodzek

– Pacjent nastoletni – pacjent trudny?. O zależności, miłości i separacji w psychodynamicznej terapii młodzieży – Kamil Galiński

– Za blisko – Dominika Dromlewska-Żmijewska

9. Sympozjum galeria (główna aula)

Pejzaże integracji. Pomiędzy spotkaniem a procedurą terapeutyczną, prowadząca: Maria Marquardt

– Znaczenie objawów pochodzących z ciała w pracy terapeutycznej opartej na relacji -Ewa Chalimoniuk,

– Psychodrama jako narzędzie katalizowania zmiany terapeutycznej. Perspektywa integracyjna. Krzysztof M. Ciepliński

– Integracja jako teraźniejszość i przyszłość psychoterapii? Znaczące koncepcje. Anna Uściłowska,

 

10.00 – 10.15 Przerwa, informacja o badaniach – Anna Bogatyńska

Sesja II 10.15 – 12.15

Wykłady plenarne i dyskusja

Sesję prowadzi Rafał Styła

Magdalena Budziszewska i Sofia Jonsson O miłości do środowiska naturalnego. Zmiana klimatu w gabinecie psychoterapeuty

Bogdan de Barbaro Miłość zagrożona przez postmodernizm

Maria Beisert Separacja. Granice wyboru

12.15 – 13.15 Przerwa  obiadowa

13.15 – 14.45 Debata Brutalizacja życia publicznego i społecznego a  zdrowie psychiczne z udziałem m. in.Agaty Bielik Robson, Michała Bilewicza i Andrzeja Ledera

Moderator Anna Król-Kuczkowska

14.45-15.00 Przerwa

Sesja III 15.00 – 17.00

Wykłady plenarne i dyskusja

Sesję prowadzi Cezary Żechowski

Tomasz Szlendak Zmasowany ostrzał intymności. O makro-uwarunkowaniach budowania, bycia w i rozwiązywania par w świecie rozmazanych reguł.

Zofia Milska Wrzosińska O zniszczeniach naprawialnych i nienaprawialnych w terapii, w parze i w życiu społecznym, czyli kiedy miłość to za mało.

Bogusław Pawłowski „Zakazana” miłość, czyli o tabu kazirodztwa

17.00 – 17.30 Przerwa na kawę

PASMO D 17.30 – 19.00

  1. Sympozjum sala Barcelona

Zmiana klimatu. O tym jak geofizyka wiąże się z psychologią społeczną i procesem psychoterapii

– Co wiemy na temat zmian klimatu i ich konsekwencji? Perspektywa fizyka – Szymon Malinowski

– Psychologia zmian klimatu, czyli jak reagujemy na informacje o zagrożeniu – Adrian Wójcik

– W jaki sposób psychoterapeuta może pracować z osobami doświadczającymi lęku z powodu zmian klimatycznych?- Magdalena Budziszewska,Sofia Jonsson

2. Warsztat sala Paryż A

 Wygasające pożądanie seksualne w relacji partnerskiej – przyczyny, skutki i rozwiązania – Łukasz Müldner-Nieckowski

3. Warsztat sala Paryż B

Miłość, zależność, separacja w krótkoterminowej psychodynamicznej psychoterapii grupowej. Kilka przykładów klinicznych– Łukasz Majchrzak, Zbigniew Wajda

4. Warsztat  sala Paryż C

Trans miłości – zastosowanie hipnozy w terapii par – Lucyna Lipman, Katarzyna Szymańska  

5. Warsztat sala Londyn A

 Miłość w czasach zarazy – Ewa Bąk

6. Warsztat sala Londyn B

Separacja od rodziny pochodzenia i jej wpływ na proces leczenia – Renata Kałucka, Katarzyna Fenik-Gaberle

7. Sympozjum sala Londyn C

 Psychika, medycyna, ciało, prowadząca: Małgorzata Talarczyk

– Relacja lekarza psychiatry i terapeuty i jej znaczenie dla pacjenta. O współpracy oczami teamu – Łukasz Szostakiewicz, Julia Kozerska

– Potrzeby terapeutyczne w fazie zależności i separacji na podstawie analizy historii chorób pacjentów hospitalizowanych w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UM w Poznaniu – Agnieszka Słopień, Małgorzata Talarczyk, Karolina Wróblewska

– I kto tu rządzi?  Zależność między mikrobiotą jelitową a zaburzeniami psychicznymi – Anna Romaniuk

8. Sympozjum sala Amsterdam

Innowacje, prowadząca: Gorgonia Wróbel-Sucharska

Porażka miłości. Między wstydem i winą – Gorgonia Wróbel-Sucharska

– Nieukojona tęsknota – między zależnością od człowieka a zależnością od substancji.  Model pracy z osobami uzależnionymi w oparciu o teorie psychodynamiczne- Bożena Maciek-Haściło

– Wzorce przywiązania a zdolność do samokontroli u pacjentów borderline, uczestniczących w doświadczeniu grupowym- Justyna Kłosowska – Belda, Marta Drażyńska

19.00 – 19.30 Przerwa, wręczanie certyfikatów SNP PTP

19.30 – 20.15

Katarzyna Prot-Klinger Miłość i separacja w operze.

Wykład ilustrowany muzyką

20.15 Lampka wina z ariami w tle

NIEDZIELA 20.10.2019r.

Sesja V 9.00-10.30

Wykłady plenarne i dyskusja

Sesję prowadzi Maciej Pilecki

Paweł Holas „Tylko miłość jest siłą, co złagodzić może ból świata.” Czy jest miejsce na miłość w psychoterapii?

Anna Król-Kuczkowska  Od zależności do separacji – o istocie reparacji w procesie psychoterapeutycznym.

10.30-11.00 przerwa na kawę

Sesja VI 11.00 – 13.00

Wykłady plenarne i dyskusja końcowa

Sesję prowadzi Krystyna Mierzejewska-Orzechowska

Mirosława Marody Samorealizacja, niezależność i bezsens – kulturowe wyzwania współczesności

Jacek Prusak Kościelny kompleks Edypa

13.15-13.30 Przerwa

13.30 – 15.00 Zawód psychoterapeuta. Nowe propozycji legislacji w Polsce, dyskusja z udziałem:

Barbary Józefik, Iwony Kozłowskiej-Piwowarczyk, Bogusławy Piaseckiej, Macieja Pileckiego, Agnieszki Popiel, Agnieszki Słopień, Cezarego Żechowskiego

Moderatorem dyskusji będzie Bogdan de Barbaro

15.00 Zamknięcie konferencji